เที่ยวแหล่งธรรมชาติ 5 สถานที่ ของสระแก้ว

ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีเนื้อที่ 844 ตร.กม. หรือ 527,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และอ.เมืองสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สภาพป่าอุดมสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 95 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดแม่น้ำบางปะกง กลางผืนป่าปางสีดาจึงมีน้ำตกหลายแห่ง น้ำตกที่รู้จักกันดีและนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแล้วเดินถึงเลย ได้แก่ น้ำตกปางสีดา ส่วนน้ำตกอื่นๆ ต้องเดินป่าหรือพักแรมกลางป่า ระยะตั้งแต่ 2 กม. ขึ้นไป เช่น น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกลานแก้ว น้ำตกแควมะค่า น้ำตกทับซุง น้ำตกถ้ำค้างคาว เป็นต้น ซึ่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางล่วงหน้า

ละลุ 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีที่เกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน ทั้งสายฝน กระแสลมพัดกระหน่ำ ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน ดินที่แข็งจะคงอยู่ ในขณะที่ดินอ่อนก็จะพังทลายและถูกกัดกร่อนลงไป เกิดเป็นแท่งหินเป็นรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  มองคล้ายกำแพงเมืองหรือเสาหิน เหมือนกันกับ “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ละลุ” ที่แปลมาจากภาษาเขมรแปลว่า “ทะล”

อ่างเก็บน้ำพระปรง

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตรจนเกือบจะเรียกว่า “เขื่อน” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างกั้นต้นน้ำห้วยพระปรง ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสภาพป่าที่สมบูรณ์กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลา นานาชนิด ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนา จึงหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

 ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

ถ้ำเพชรโพธิ์ทองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเลื่อม ทางเดินขึ้นไปยังถ้ำระยะทางราว 700 เมตร ร่มรื่นด้วยป่าและต้นจันผาที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์และปลูกเพิ่มจากเดิมที่ กำลังจะสูญพันธุ์ เป็นถ้ำขนาดกลางที่อยู่ในภูเขาที่ทอดยาวขนานไปกับพื้นดิน ที่ปากถ้ำมีลมเย็นพัดผ่านช่องเขาเข้าไปในถ้ำ ด้วยอากาศที่มีการถ่ายเทตลอดเวลาส่งผลให้ภายในถ้ำเย็นสบายตลอดทั้งปี ภายในถ้ำจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน จุดแรก ก้าวเท้าสู่ประตูถ้ำเพชรโพธิ์ทองที่หันหน้าไปทางตะวันตก เป็นลานกว้างรูปไข่ มีหินสีขาวนวลที่ถูกจัดวางโดยธรรมชาติ จากนั้นลงสู่ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ จุดที่สอง จุดนี้นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงระบบการถ่ายเทของอากาศ

 น้ำตกเขาตะกรุบ

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าสูง 50 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลจากหน้าผาที่สูงชันเกือบ 90 องศา ลงสู่เบื้องล่างก่อนจะไหลลงสู่น้ำตกเล็กอีกชั้นหนึ่ง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะสวยมากเป็นพิเศษ บริเวณทางขึ้นน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นและเฟิร์นหลายชนิดแทรกขึ้นตามหลืบหิน เส้นทางก่อนถึงลานไทรอาจพบร่องรอยของช้างป่าที่มีชุกชุมในป่าแถบนี้ โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น และเส้นทางเดียวกันนี้เหมาะสำหรับการเดินดูนกและดูผีเสื้อ

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2553 จังหวัดสระแก้วยังจัดให้มีกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีตลอด 12 เดือน เพื่อสร้างสีสันให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีครบทุกรสชาติ

 1. มกราคม      งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 2. กุมภาพันธ์    งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
 3. มีนาคม       งานวันชมพู่หวานและของดีคลองหาด
 4. เมษายน      งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ
 5. พฤษภาคม   การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Sa Kaeo Super Car Thailand
 6. มิถุนายน     เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
 7. กรกฎาคม    เทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู
 8. สิงหาคม      ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพื้นที่ จ.สระแก้ว
 9. กันยายน     งานสมโภชศาลหลักเมือง
 10. ตุลาคม       ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
 11. พฤศจิกายน  เทศกาลท่องผืนป่าตะวันออก
 12. ธันวาคม      งานสระแก้วเทิดไท้องค์ราชันย์

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว