เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10010 สายเเยกทางหลวงหมายเลข 348 ที่บ้านหนองติม ตำบลทัพราช เชื่อมบ้านโคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10010 สายเเยกทางหลวงหมายเลข 348 ที่บ้านหนองติม ตำบลทัพราช เชื่อมบ้านโคกปราสาท ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว