เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองกระตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลำดวน เชื่อมบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองกระตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลำดวน เชื่อมบ้านทุ่งพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว