เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สก.ถ. 10033 แยกทางหลวงหมายเลข 359 ถึงบ้านคลองอุดมสุข ตอนเข้าบ้านทุ่งพระ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สก.ถ. 10033 แยกทางหลวงหมายเลข 359 ถึงบ้านคลองอุดมสุข ตอนเข้าบ้านทุ่งพระ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว