เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟท์ยกรถ ชนิดคานล่าง ขนาด 4 ตัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟท์ยกรถ ชนิดคานล่าง ขนาด 4 ตัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว