เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแถว ชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแถว ชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว