เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว