เรื่อง งานจ้างก่อสร้างสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องเเถวชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสำหรับ งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องเเถวชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว