เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว