เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว