งานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 World Soil Day 2021 ภายใต้หัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนขังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.สระแก้ว เข้าร่วมงานวันดินโลกจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 World Soil Day 2021 ภายใต้หัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว