กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว,รองฯวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว