ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่ภาพ
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว