เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-6389 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-6389 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว