เรื่อง ประกาศผู้ชนะุการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะุการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว