มอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ทุน

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ทุน ต.ท่าเกวียน ต.ไทยอุดม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว