พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ โรงเรียนวัฒนานคร ในการเปิดห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ โรงเรียนวัฒนานคร ในการเปิดห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก ณ โรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว