พิธีบวงสรวงและพิธีเททองหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (องค์ที่ 6) ณ บ้านเขาดิน

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเททองหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (องค์ที่ 6) ณ บ้านเขาดิน หมู่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วโดยในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว