เรื่อง งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10006 สายบ้านท่าเกวียน-บ้านบ่อนางชิง ตอนแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 10006 สายบ้านท่าเกวียน-บ้านบ่อนางชิง ตอนแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนางาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว