จุดชมวิว 360 องศา ที่รอบตัวเราโอบล้อมไปด้วยภูเขา

จุดชมวิว 360 องศา ที่รอบตัวเราโอบล้อมไปด้วยภูเขา
• บ้านทับทิมสยาม05 อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกรายล้อมไปด้วยภูผา จึงมีทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การมาปั่นจักยานท่องเที่ยวมากๆหรือจะนั่งรถอีแต๊กชมวิวเก็บภาพเช็คอินบอกเล่าเรื่องราวแห่งความประทับใจ.
• จุดชมวิว 360 องศา จากจุดนี้เมื่อเรามองไปรอบๆ จะเห็นว่ามีภูเขาล้อมรอบเราอยู่ทั้ง 360องศา เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่นักท่องเทียวที่มาเยือนจังหวัดสระแก้วไม่ควรพลาดที่จะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ และเช็คอินเก็บภาพก่อนเดินทางกลับ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว