ศึกษาดูงานการแก้ปัญหา “การอ่านออกเขียนได้” วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านหนองแก ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำคณะกองการศึกษาฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา/และตัวแทนคณะครูระดับประถมศึกษาในสังกัด อบจ.สระแก้ว ทั้ง 4 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานการแก้ปัญหา “การอ่านออกเขียนได้” วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านหนองแก ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว