เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว