เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 4224 สระเเก้ว จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 4224 สระเเก้ว จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว