เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและฝ่ายสภา จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและฝ่ายสภา จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว