กิจกรรมสระแก้ว Kick Off “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ รองฯวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมสระแก้ว Kick Off “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม.• กิจกรรมร่วมกันถือป้ายรณรงค์ และร่วมกันทาสีบริเวณทางข้ามเพื่อความชัดเจน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และ เร่งทำการปรับปรุง บริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย อาทิเช่น การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือน และป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจนและจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัยสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในที่คับขันและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน.#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว#ขวัญเรือนเทียนทอง_นายกอบจสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว