เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว