เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว