กิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

นอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 พร้อมร่วมรับชมวีดีโอ สารนายกรัฐมนตรี (3.30 น.) และมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 9 อำเภอ ณ หอประชุม อบจ.สระแก้ว.• โดยมี นายธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,นางเยาวรัตนน์ โพธิสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว,สมาชิกสตรีจังหวัดสระแก้ว,และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยและบูทสินค้า OTOP

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว