พิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ระดับภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ระดับภูมิภาค โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสระแก้ว.
• ช่วงบ่าย ณ โรงเรียนสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาและเปิดศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center” พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายณัฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ.
• สำหรับโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาและเปิดศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทุกมิติรอบด้าน โดยการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันซึ่งสถานศึกษาปลอดภัย’ เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งจัดตั้ง safety center เพื่อดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน นักเรียนต้องเรียนอย่างมีความสุข และเกิดความปลอดภัยในทุกด้าน ทั้งนี้เด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครองประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว