ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565- 20 เมษายน 2565 จำนวน 20 ทุน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 7435 ต่อ 3612 หรือ 095 542 5663 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.arda.or.th หัวข้อทุนการศึกษา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว