เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง และเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง และเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว