เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว