เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว