เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทอผ้ากี่กระสวยพุ่งและวัตถุดิบสำหรับย้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทอผ้ากี่กระสวยพุ่งและวัตถุดิบสำหรับย้อม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว