เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว