เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 220 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 220 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว