เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว