เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 24 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 24 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว