เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว