เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถดับเพลิง/กู้ภัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบนหลังคารถดับเพลิง/กู้ภัย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว