เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ไทร (หลวงปู่วัง) เชื่อมถ้ำน้ำเขาศิวะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านกลุ่มตาขวัญ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ไทร (หลวงปู่วัง) เชื่อมถ้ำน้ำเขาศิวะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านกลุ่มตาขวัญ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว