“สะพานแขวนบ้านท่ามะตูม”แหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริฯจังหวัดสระแก้ว

นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “สะพานแขวนบ้านท่ามะตูม” แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ราบเชิงเขา ตามรอยพระราชดำริฯ) ณ สะพานแขวนบ้านท่ามะตูม ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว