เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครนที่ติดตั้งบนรถบรรทุกชานต่ำ ทะเบียน 80-6391 สก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครนที่ติดตั้งบนรถบรรทุกชานต่ำ ทะเบียน 80-6391 สก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว