ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สระแก้ว1/2565

นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว