การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.สระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2565ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.สระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2565 และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุม อบจ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว