โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว/นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว/ร้อยตำรวจเอกณัฐวัชร พายสำโรง รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองลึก/ร้อยโทถาวร บุญเพ็ง ผู้บังคับการกองร้อยทหารพราน ๑๓๐๒/นายธีรวัตร ชูวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่/นายอนุสรณ์ อุ่นสำราญ ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอำนวยการตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว