เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบติดตั้งด้านท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบติดตั้งด้านท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว