อบจ.สระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุกวันพระแรกของเดือน) โดยมี นางพจณี อโนดาษ ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว