กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธี โดยมี นายณัฐพล มุลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม) กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว