เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งเเต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งเเต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว